ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

Zdzisław Adam Weyna
przewodniczący


Absolwent Akademii Muzycznej i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od 1980 roku jest instruktorem muzycznym i nauczycielem dyplomowanym w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław - Śródmieście. Założyciel Ośrodka Twórczego Rozwoju, wykładowca, kompozytor, autor podręcznika muzycznego, twórca autorskich programów edukacyjnych i muzycznych, organizator wielu imprez, społecznik, rowerzysta amator, kolekcjoner kamieni naturalnych, ojciec dwojga dzieci.

 

Zuzanna Danuta Weyna
zastępca


Absolwentka Politechniki Wrocławskiej wydziału zarządzania i marketingu. Ukończyła dodatkowo kurs w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu i jest przygotowana do prowadzenia księgowości i spraw kadrowych w małej firmie oraz do stosowania pomocy publicznej, a także do pracy w kancelarii doradztwa podatkowego i w biurze rachunkowym. Od 1994 jest zaangażowana w wolontariat społeczny. Aktualnie prowadzi administrację i księgowość stowarzyszenia oraz okazjonalnie zajęcia muzyczne, które są jej pasją. W opinii męża jest mistrzynią Polski w pieczeniu ciast. Mama dwojga dzieci: Sary (21) i Beniamina (19).

 

Anita Liliana Krupa
sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Krzysztof Józef Kowalski
przewodniczący
Wykształcenie średnie zawodowe - fototechnik. Od 1989 pracuje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w dziale realizacji wystaw. Ponad 15 lat interesuje się i czynnie zajmuje fotografią. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików Oddział Dolnośląski oraz członek Głównego Sądu Koleżeńskiego ZPAF.
Pasję i zawód fotografa łączy z analizą postaw i kondycji ludzkich w ujęciu filozoficzno-teologicznym, w zakresie personalizmu i dialogizmu. Równolegle zajmuje się fotorejestracją świata przyrody w skali makro, by kształtować eko - wrażliwość w społeczeństwie. Zainteresowanie wyżej wymienionymi nurtami filozofii, pokrywającymi się z założeniami Stowarzyszenia Winnica spowodowało chęć przynależności i współpracy. Społecznik i filantrop.
Wakacje najczęściej spędza na wsi, dzieląc czas między agroobowiązki a przyjemność zwiedzania okolicy z aparatem fotograficznym.

 

Ewelina Katarzyna Karczewska
z-ca przewodniczącego


Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wydziału Pedagogiki we Wrocławiu w stopniu magistra Terapii Pedagogicznej. Od 2005 zaangażowana społecznie w działania wolontariatu na konferencjach, seminariach, warsztatach i innych wydarzeniach kulturalno - oświatowych. Prowadzi samodzielne zajęcia edukacyjne, formacyjne i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży. W wolnych chwilach zajmuje się krawiectwem.