STOWARZYSZENIE JAKO OPP

Stowarzyszenie Winnica jest organizacją pożytku publicznego, dlatego każdy kto pragnie wspierać naszą działalność może przekazać 1% podatku albo inne darowizny finansowe lub materialne.

Nasz numer KRS to: 0000301142Jak przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie Winnica?

 1. Po wyliczeniu kwoty podatku do zapłaty w rubrykach zeznania podatkowego (zatytułowanego "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę (w naszym przypadku "Stowarzyszenie Winnica") i numer KRS-u (0000301142); (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).
 2. Wpisujemy także kwotę jaką chcemy, aby Urząd Skarbowy przekazał na rzecz OPP. Kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).
 3. Pieniądze 1% podatku należnego Urząd Skarbowy przekaże na konto naszej organizacji w terminie do 3 miesięcy. Jeżeli deklaracja złożona zostanie po 30 kwietnia traci się możliwość podarowania 1% podatku.Przekazanie nam 1% podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego nie wyklucza możliwości przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego dowolnej kwoty w formie darowizny i odliczenia jej od dochodu.

Dobrą motywacją do podjęcia decyzji jest zrozumienie idei i założeń Stowarzyszenia Winnica i chęć współrealizacji celów statutowych, przypomnijmy najważniejsze:

 • wszechstronna pomoc rodzinom i osobom w osiągnięciu zdrowej i silnej pozycji w społeczeństwie,
  a w szczególności tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej;
 • zaspokojenie potrzeb rodzinnych i wyrównanie szans tych rodzin w zakresie edukacyjnym, społecznym, emocjonalnym, duchowym, finansowym;
 • profilaktyka edukacyjna, kulturalna, społeczna i religijna, kształtująca postawy i zachowania wzmacniające
  w szczególności życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie;
 • zapobieganie dysfunkcjom i patologiom rodzinnym m.in. przez ochronę i promocję zdrowia, wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działalności charytatywnej.

 

Więcej można znaleźć w statucie stowarzyszenia.

Ktoś kiedyś powiedział:

Oceany istnieją z niezliczonej ilości kropel;
W jedności jest ogromna siła;
Gdyby nie grosze, miliony nie mogłyby istnieć;

dlatego nawet najmniejsza przekazana kwota będzie dla nas dużą pomocą,
za którą jesteśmy bardzo wdzięczni.

Zarząd Stowarzyszenia