Obecnie realizujemy projekt Warsztaty Muzyczne: Przygody w Krainie Perkusji, dofinansowany z Gminy Wrocław.

Podczas zajęć uczestnicy odkrywają świat muzyki poprzez poznanie instrumentów perkusyjnych akustycznych i elektrycznych. W całym cyklu prezentowanych jest ponad 50 najrozmaitszych instrumentów perkusyjnych, współczesnych i etnicznych. Każdy uczestnik na zajęciach ma okazję poznać: nazwę i budowę instrumentu, sposób wydobycia dźwięku, charakterystyczne rytmy, proste ćwiczenia i to, co najciekawsze, osobiście zagrać na prezentowanym instrumencie.

 

Pierwszy cykl warsztatów muzycznych zostanie przeprowadzony w Przedszkolu nr 1 aleja Jana Kasprowicza 89a, 51-146 Wrocław w godz. 12.00-15.00.

Harmonogram zajęć:

 

15.09, 22.09, 29.09,
6.10, 13.10, 20.10,  27.10,
3.11, 10.11, 17.11, 24.11,
1.12, 8.12, 15.12,
12.01.

 

 

 

Drugi w  Przedszkolu Integracyjnym nr 68 ul. Jana Długosza  29, 51-162 Wrocław w godz. 12.00-15.45.

 Harmonogram zajęć:

będzie podany ustaleniu z dyrektorem placówki.

 

Koncert Edukacyjny: Perkusja w Muzyce Świata
to nazwa koncertów edukacyjnych prezentujących akustyczne i elektroniczne instrumenty perkusyjne i ich zastosowanie we współczesnej muzyce rozrywkowej. Dwóch muzyków w konwencji mistrz i uczeń, gra od 4-6 utworów w różnych, najpopularniejszych stylach muzyki rozrywkowej. Program koncertów ukazuje ilustracyjną, akompaniującą i solistyczną rolę instrumentów perkusyjnych w zespole muzycznym oraz współpracę perkusistów ze sobą w różnych aranżacjach muzycznych. Wykonawcy wpierw prezentują instrumenty w krótkim utworze muzycznym, a następnie zapraszają ochotników do ponownego, wspólnego wykonania tego samego utworu. W ten sposób każdy może stać się twórcą muzyki na żywo. Koncerty są dofinansowane z Gminy Wrocław.

Realizacja koncertów odbywa się w następujących szkołach i terminach:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław,
20.09.2021, 4.10.2021, 8.11.2021,

w godz. 10.00.-13.00

Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi ul. Krakowska 2, 50-425 Wrocław
15.10.2021,19.11.2021, 3.12.2021

w godz. 10.30-13.30.