MISJA STOWARZYSZENIA

Naród polski jest tak silny jak jego poszczególne jednostki i grupy społeczne. Mając na względzie to pryncypium kapitału społecznego, Stowarzyszenie Winnica we Wrocławiu jako Organizacja Pożytku Publicznego, pragnie realizować misję niesienia wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom indywidualnym w celu osiągnięcia zdrowej i silnej pozycji w społeczeństwie.

Działalność stowarzyszenia skupia się na:

  • profilaktyce, wyposażeniu czyli na nauce, kształceniu i wychowaniu odpowiadającemu na pytanie: "Jak być dobrym człowiekiem i jak dobrze żyć?" by osiągnąć osobisty rozwój, zaspokojenie, spełnienie i szczęście. Działania profilaktyczne zapobiegają również dysfunkcjom i patologiom społecznym. Członkowie stowarzyszenia chcą realizować cele profilaktyczne przez poświęcanie swojego czasu, energii i pieniędzy na organizację: zajęć pożytecznego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, zbiorowego wypoczynku, szkoleń i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.
  • pomocy, tym którzy sami sobie nie radzą w życiu i są z tego powodu w trudnej sytuacji rodzinnej. Realizacja tego rodzaju działalności stowarzyszenia obejmuje pomoc charytatywną, psychologiczną a nawet duszpasterską.

W planach Stowarzyszenia Winnica i jego statutowych założeniach jest prowadzenie zajęć stacjonarnych i okazjonalnych, na terenie miasta Wrocławia i poza nim, dla dzieci, młodzieży i dorosłych bez limitu wieku.